-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Thursday, May 01, 2008

Masjid Tokku Tuan Besar dan makam-makam di belakangnya (The mosque of Tokku Tuan Besar and the tombs behind it)

Di bahagian lain Cabang Tiga iaitu di tepian jalan besar, kelihatan masjid ini, Masjid Tokku Tuan Besar...

In another part of Cabang Tiga that is besides the main road, one could see this mosque, the mosque of Tokku Tuan Besar...


Di belakangnya, terletak makam Tokku Tuan Besar...

Behind lies the tomb of Tokku Tuan Besar...


Tokku Tuan Besar ialah satu gelaran yang diberi kepada beliau kerana pernah menjadi ketua ulamak Terengganu pada zamannya... Nama sebenarnya ialah Sayyid Muhammad bin Sayyid Zainal Abidin al-Idrus.

Tokku Tuan Besar is a title of respect given to him as he was once the head of religious scholars of his time in Terengganu.. His real name is Sayyid Muhammad bin (son of) Sayyid Zainal Abidin al-Idrus.


Di bahagian kaki makam Tokku Tuan Besar, terdapat makam ini pula...

At the foot section of Tokku Tuan Besar's tomb, lies this tomb...


Ia adalah makam anaknya Sayyid Mustapha yang juga dikenali sebagai Tengku Tuan Dalam...

It is the tomb of his son Sayyid Mustapha who was also known as Tengku Tuan Dalam...


Di sebelah kiri makam Sayyid Mustapha, terdapat makam isterinya Tengku Maimunah binti Sultan Ahmad...

On the left side of Sayyid Mustapha's tomb, lies the tomb of his wife Tengku Maimunah binti (daughter of) Sultan Ahmad...


Kemudian saya tertarik pada sepasang makam ini pula!

Then I was attracted at this pair of tombs!


Rupa-rupanya yang ini adalah makam Sayyid Abu Bakar, anak kepada Sayyid Mustapha...

As it turns out, this is the tomb of Sayyid Abu Bakar, son of Sayyid Mustapha...


Dan di sebelahnya terdapat pula makam isterinya Tengku Puteri Kalsum. Sekian! :]

And besides it lies the tomb of his wife Tengku Puteri Kalsum. That's all! :]

No comments: