-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Thursday, July 23, 2009

Masjid (mosque of) Marzukiyah, Lubuk Pusing, Sabak Bernam

OK. Ini pula adalah Masjid Marzukiyah di Lubuk Pusing, dalam daerah Sabak Bernam, Selangor.
OK. This in turn is the mosque of Marzukiyah at Lubuk Pusing, in the district of Sabak Bernam, Selangor.


Bentuk menara azannya yang unik mengingatkan saya pada menara sebuah masjid lama berdekatan makam diraja Kedah di Langgar, menara yang bentuknya menyerupai bangunan balai nobat di tengah bandaraya Alor Setar. Lihat artikel Sebuah masjid lama di (and old mosque in) Langgar, Kedah...
The shape of its unique call to prayer tower reminds me of the tower at an old mosque near the royal mausoleum of Kedah in Langgar, the tower with a shape resembling that of the balai nobat building in the middle of the city of Alor Setar. Look at the article Sebuah masjid lama di (and old mosque in) Langgar, Kedah...Di masjid ini terdapat dua menara sedemikian.
At this mosque there exist two such towers.


Kubah masjid ini pula adalah berbentuk tradisional alam Melayu yang berupa seperti piramid berlapis.
The dome of this mosque in turn follows the traditional shape of the Malay world which is like layered pyramids.

Serambi masjid...
The mosque's verandah...Ke kanan masjid boleh kelihatan sebuah kolam yang ada ceritanya yang tersendiri. Insyaallah akan saya sentuh tentangnya nanti dalam blogspot Melayu CATATAN SI MERAH SILU
To the right of the mosque one could see a pool which has its own unique story. God willing I will touch on it later in my Malay blogspot CATATAN SI MERAH SILUSebelum itu mari kita masuk ke dalam...
Before that let us go inside...Dewan utama solat.
The main praying hall.Saya tertarik dengan ukiran yang terdapat pada palang-palang di bahagian dalam kubah...
I was attracted to the carvings available on the supporting structures in the inside parts of the dome...


Rasanya gambar ini terang sedikit...
I believe this picture is slightly clearer...
Kembali ke luar masjid. Di sisi kanan juga terdapat kolam wuduk ini.
Returning to the outside of the mosque. At the right side there also exist this pool for taking abolution.

Kubah di lihat dari sisi kanan hadapan.
The dome seen from the front right side.


Di bahagian hadapan masjid pula terdapat sebuah bangunan makam. Bersambung...
At the front section of the mosque in turn there exists a tomb building. To be continued...

1 comment:

AJ said...

salam,
dimaklumkan, kebanyakan binaan masjid ni merupakan struktur yang baru kecuali prayer hall. dahulu di ruang solat wanita (kini) ada kerusi2 kayu panjang lengkap berpenyandar khas untuk kuliah2 agama.
tiang serinya pula dibina tanpa paku, indah berukir dengan tangan.
di pondok sebelah pula, sekarang dah tiada rasanya orang bersuluk. zaman saya kecil dahulu, masih ada lelaki2 yang bersuluk. semuanya lengkap dengan kelambu masing-masing.
ada pergi ke rumah sebelah masjid ini? kami panggil pemilik rumah sebagai Onyang Mining. sejarah Sh. Ahmad banyak yang beliau tahu. malah, gambar awal pembinaan masjid pun ada dibingkaikan di tingkat atas rumahnya.