-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Wednesday, March 19, 2008

Senjata Melayu lama di Bukit Melawati (Old Malay weapons at Bukit Melawati)

Assalamualaikum semua. Malam ini, buat kali kedua di mana-mana blogspot saya, timbul gerak untuk memaparkan gambar-gambar senjata Melayu lama... Kali pertama adalah ketika membuat posting bertajuk Senjata lama di Kota Ngah Ibrahim (Old weapons at the fort of Ngah Ibrahim) . Posting itu ialah posting ke 99 di blogspot ini sedangkan ini pula posting ke 115...
Peace be upon you all. Tonight, for the second time ever at any of my blogspots, I feel like showing some pictures of old Malay weapons... The first time was when making the posting titled Senjata lama di Kota Ngah Ibrahim (Old weapons at the fort of Ngah Ibrahim) . That was the 99th posting in this blogspot and this one in turn is the 115th...
Sepertimana di posting itu, biarlah posting ini juga sekadar memaparkan gambar-gambar tanpa penerangan ya... Cukuplah diberitahu gambar-gambar ini diambil di Muzium Sejarah Selangor di puncak Bukit Melawati, Kuala Selangor... Pada 8 Mac 2008, ketika proses membuang undi bagi pilihanraya Malaysia yang ke 12 dijalankan. Sekian!
As in that posting, let this posting be made with only the pictures featured without giving any explanation ya... Enough said, the pictures were taken at the Selangor History Museum on top of Bukit (hill of) Melawati, Kuala Selangor... On the 8th of March 2008, while the votes were being casted for the 12th Malaysian general election. That's all!Sunday, March 16, 2008

Masjid Universiti Petronas di (Petronas University mosque in) Tronoh, Perak...

Assalamuaikum... Terasa ingin berkongsi sedikit gambar sebuah masjid di Tronoh, Perak...
Peace be upon you... Feels like sharing a few pictures of a mosque in Tronoh, Perak...

Ini adalah masjid utama dalam kampus Universiti Petronas...

This is the main mosque inside the campus of Petronas University...


Kawasan serambi...

The verandah area...


Kawasan anjung menghala ke selatan kelihatan kosong... Nun jauh di sana adalah pintu masuk ke kampus Universiti Petronas daripada arah Bota Kanan, kalau tak salah juga dari arah Ipoh.

The front area heading to the south looks empty... Far down there is the main entrance to the Petronas University campus from the direction to Bota Kanan, if not mistaken also from the direction of Ipoh.


Di barat sebelah masjid terletak sebuah tasik yang agak luas...

On the west beside the mosque is a rather big lake...


Tasik itu meluas ke hadapan masjid memberikan gambaran ia seolah-olah terapung jika dilihat daripada sudut yang sesuai. Sekian! :]

The lake extends to the front of the mosque giving the impression as if it is floating if seen from suitable angles. That's all! :]