-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Saturday, February 26, 2022

Makam (Tomb of) Wan Abu Bakar bin Laksamana Wan Ismail

Adapun Wan Ja'afar yang disebut namanya dalam masjid tadi merupakan anak kepada Wan Omar bin Wan Abu Bakar. Tujuan utama saya ke masjid adalah untuk mencari makan Wan Abu Bakar lalu ditunjukkan ini.
As it is the Wan Ja'afar whose name was mentioned in the mosque was a son of Wan Omar bin (son of) Wan Abu Bakar. My main reason for going to the mosque was to find the tomb of Wan Abu Bakar and thus I was shown this.Letaknya di perkarangan kiri dari pintu utama masjid.
Its location is at the left compound from the main entrance of the mosque.Untuk pengetahuan Wan Abu Bakar ini adalah anakanda kepada Wan Ismail (Laksamana Kedah). Beliau berpindah ke Perak lalu menjadi Penghulu mukim Ijok.
For information this Wan Abu Bakar was a son of Wan Ismail (the Laksamana or royal admiral of Kedah). He moved to Perak and became the Penghulu (head) of Ijok (a subdistict).


Galeri kecil (Small gallery of) Toh Paduka Raja

Bersambung daripada artikel Masjid (Mosque of) Toh Paduka.

Continuing from the article  Masjid (Mosque of) Toh Paduka.
Pada satu sudut dalam masjid terdapat galeri kecil ini.
At one corner of the mosque lies this small gallery.
Terdapat salinan watikah menunjukkan penganugerahan gelaran Toh Paduka Raja oleh Sultan Perak pada tahun 1956. Ia merujuk pada Toh Paduka pertama iaitu Wan Jaafar.
There lies a copy of the appointment letter on conferment of the title Toh Paduka Raja by the Sultan (ruler) of Perak in the year 1956. This refers to the first Toh Paduka who was Wan Jaafar.Ini pula salinan surat wakaf tanah di mana berdirinya masjid.
This is turn is a copy of the letter of trust for the land where lies the mosque.Sejarah hidup Toh Paduka pertama...
History of the life of the first Toh Paduka...


Salasilah Toh Paduka Raja.
Genealogy of the Tok Paduka Raja.Masjid (Mosque of) Toh Paduka

Bersambung daripada artikel Kota (Fort of) Raja Bersiong.

Continuing from the article Kota (Fort of) Raja Bersiong.Seterusnya kami ke masjid ini yang terletak lebih kurang 4.3 km ke timur Kota Raja Bersiong.
Next we went to this mosque which is located around 4.3 km to the east of Kota Raja Bersiong.Ia dinamakan sempena Toh Paduka Raja, satu gelaran Orang Besar 16 negeri Perak.
It is named after the Toh Paduka Raja, a title of one of the Orang Besar 16 (a group of nobleman) in the state of Perak.


Kota (Fort of) Raja Bersiong

Bersambung daripada artikel Galeri (Gallery of) Dato' Maharaja Lela, Kampung Padang Mergong, Alor Setar.

Continuing from the article Galeri (Gallery of) Dato' Maharaja Lela, Kampung Padang Mergong, Alor Setar.Kami ada urusan di Kuala Kedah diikuti di Yan, Juru dan Kampung Changkat. Lewat petang kami berkejar ke satu tempat bernama Kota Raja Bersiong dalam daerah Selama di negeri Perak lalu sampai pada waktu senja.
We had businesses in Kuala Kedah followed by in Yan, Juru and Kampung Changkat. Late in the afternoon we rushed to a place called Kota Raja Bersiong within the district of Selama in the state of Perak and arrived at dusk.
Di sini terdapat formasi batu-batu besar di mana watak legenda bernama Raja Bersiong dari Kedah dikatakan pernah berlindung buat suatu masa.
Here lies a formation of boulders where the legendary figure called Raja Bersiong from Kedah is said to have sought refuge for some time.Menurut ceritanya Raja Bersiong ketagih makanan mengandungi darah manusia lalu sanggup membunuh untuk memuaskan nafsu.
According to the story Raja Bersiong was addicted to food containing human blood and thus was willing to kill to fulfill his lust.
Ini membawa pada pemberontakan rakyat lalu baginda terpaksa melarikan diri dari istana.
This led to the people's revolt and his majesty had to run away from the palace.Batu-batu ini dikatakan menjadi tempat bersembunyi lalu dikenali sebagai Kota Raja Bersiong.
These boulders became his hiding place and thus became known as Kota (fort of) Raja Bersiong. 


Gambar ini dan berikutnya diambil oleh isteri saya dengan kamera telefon pintar lalu lebih jelas...
This picture and the following were taken by my wife using smartphone camera and thus are clearer...

Galeri (Gallery of) Dato' Maharaja Lela, Kampung Padang Mergong, Alor Setar

Salam. Masuk pada hari ke-2 perjalanan ke Kedah dan Perak baru ini.

Peace be upon you. On to the 2nd day of the Kedah and Perak trip recently.Pagi Isnin 21 Februari 2022. Selepas bermalam di selatan bandar raya Alor Setar kami bergerak ke Kuala Kedah lalu terlihat bangunan ini.
Monday morning 21st February 2022. After spending the night in the south of Alor Setar city we moved on to Kuala Kedah and caught sight of this building.Ia dinyatakan sebagai Galeri Dato' Maharaja Lela. Alamatnya seperti yang kelihatan.
It is stated as Galeri (Gallery of) Dato' Maharaja Lela. The address is as could be seen.Lihat ke dalam...
Looking inside...


 

Thursday, February 24, 2022

Makam isteri (tomb of wife of) Wan Mat Saman

Bersambung daripada artikel Batu nesan Aceh di (Aceh tombstone in) Kanchut, Alor Setar.
Turut terserlah di tanah perkuburan ini adalah makam yang kelihatan.
Also standing out in this burial ground is the tomb seen here.Katanya ia milik seorang isteri kepada Wan Mat Saman, tokoh terkenal yang pernah menjadi Perdana Menteri Kedah abad ke-19 Masihi. 
It is said to belong to a wife of Wan Mat Saman, the famous figure who was the Prime Minister of Kedah in the 19th century. 
Rujuk cerita berkenaan dalam artikel Makam (Tomb of) Wan Mat Saman.
Refer to the relevant story in the article Makam (Tomb of) Wan Mat Saman.


Batu nesan Aceh di (Aceh tombstone in) Kanchut, Alor Setar

Bersambung daripada artikel Makam (tomb of) Laksamana Kedah, Kanchut, Alor Setar.

Continuing from the article Makam (tomb of) Laksamana Kedah, Kanchut, Alor Setar.Di tanah perkuburan sama kelihatan sebatang batu nesan Aceh.
At the same burial ground could be seen a single Aceh tombstone.
Tak tahu ia menandakan makam siapa.
It is not known whose tomb it marks.
Cuma berdasarkan bentuk batu nesan dan ragam hias besar kemungkinan ia milik seorang wanita.
It's just based on the shape of the tomb stone and ornamental style most probably it belongs to a woman.


Makam (tomb of) Laksamana Kedah, Kanchut, Alor Setar

Dari Titi Gajah kami bergerak ke Kanchut berdekatan pusat bandar raya Alor Setar di mana terdapat tanah perkuburan lama ini.
From Titi Gajah we moved on to Kanchut close to Alor Setar city centre where lies this old burial ground.Di sini terdapat seorang Laksamana Kedah. 
Here lies the tomb of a Laksamana (royal admiral) of Kedah.Tidak tercatat siapakah nama beliau, cuma tahun meninggal dunia yang bersamaan 1792 Masihi.
His name is not inscribed, just the year he passed away which is equivalent to 1792 AD.Merujuk pula pada artikel Rumah agam (Mansion of) Ismail, Titi Gajah, Alor Setar yang mana disebut rumah dikatakan oleh sesetengah pihak sebagai milik Wan Ismail yang menjadi Laksamana Kedah abad ke-19.
Referring in turn to the artikel Rumah agam (Mansion of) Ismail, Titi Gajah, Alor Setar in which it is mentioned that some parties said the house belonged to Wan Ismail who was the Laksamana of Kedah in the 19th century.Oleh kerana pemilik makam ini adalah Laksamana Kedah yang meninggal dunia pada tahun 1792 besar kemungkinan namanya adalah Wan Qusai, datuk kepada Wan Ismail.
Since the owner of this tomb is a Laksamana of Kedah who passed away in the year 1792 it is most likely his name is Wan Qusai, grandfather to Wan Ismail.Lawatan baru ke Masjid Tuan Hussin (New visit to mosque of Tuan Hussin)

Bersambung daripada artikel Rumah agam (Mansion of) Ismail, Titi Gajah, Alor Setar.Seterusnya kami singgah di Masjid Tuan Hussin tidak jauh dari rumah agam.
Next we stopped by at Masjid (mosque of) Tuan Hussin not far from the mansion.Seingat saya kali terakhir singgah di masjid ini adalah pada tahun 2011. 
As far as could remember the last time I visited this mosque was in the year 2011.
Ketika itu masjid berwarna coklat cair. Lihat artikel lama Masjid (Mosque of) Tuan Hussin, Titi Gajah.
At that time the mosque was coloured light brown.  Look at the old article Masjid (Mosque of) Tuan Hussin, Titi Gajah.Sekarang ia berwarna putih.
Now it is coloured white.