-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Saturday, December 16, 2023

Makam lain di belakang masjid Bukit Gantang (Another tomb behind the mosque of Bukit Gantang)

Bersambung daripada Makam terserlah di belakang masjid Bukit Gantang (Outstanding tomb behind the mosque of Bukit Gantang).

Continuing from  Makam terserlah di belakang masjid Bukit Gantang (Outstanding tomb behind the mosque of Bukit Gantang).

Di belakang makam terserlah dapat dilihat satu lagi makam.
Behind the outstanding tomb could be seen another tomb.Ia kurang terserlah tetapi kelihatan lebih tua.
It is less outstanding but looks older.
Makam terserlah di belakang masjid Bukit Gantang (Outstanding tomb behind the mosque of Bukit Gantang)

Bersambung daripada Masjid Bukti Gantang waktu siang (Bukit Gantang mosque during day time).
Saya sudah banyak kali lalu di hadapan masjid Bukit Gantang tetapi baru kali ini dapat melihat sebuah makam terserlah di belakangnya.
I have passed many times in front of the mosque of Bukit Gantang but only this time saw an outstanding tomb behind it.
Nampaknya kawasan ini baru dibersihkan.
Looks like this area was only recently cleared.
Itu yang membuatkan ia dapat dilihat dari jalan besar di hadapan masjid.
That is what made it visible from the main road in front of the mosque.

Masjid Bukti Gantang waktu siang (Bukit Gantang mosque during day time)

Bersambung daripada Lagi, makam Long Jaafar (Again, tomb of Long Jaafar).
Ini pula adalah masjid Bukit Gantang.
This in turn is the mosque of Bukit Gantang.Dahulu saya pernah memaparkannya pada waktu malam. Lihat artikel lama Masjid (Mosque of) Bukit Gantang
Some time ago I have potrayed it at night. Look at the old article Masjid (Mosque of) Bukit Gantang.Sekarang baru memaparkan waktu siang.
Now only potraying it in day time.

Lagi, makam Long Jaafar (Again, tomb of Long Jaafar)

Bersambung daripada Makam (Tomb of) Daeng Kuning.Selepas beberapa lama di Taiping kami bergerak ke Bukit Gantang lalu singgah di kawasan pemakaman Long Jaafar.
After some time in Taiping we moved on to Bukit Gantang and stopped by at the tomb area of Long Jaafar.


Sebetulnya saya sudah beberapa kali ke sini. Lihat artikel-artikel lama berikut :-
Actually I have been here many times. Look at the following old articles :-

Cuma didapati ia telah dicantikkan lagi lalu harus ditunjukkan dalam artikel baru ini...
It is just it is found it has been further beautified and thus has been to be shown in this new article...Makam (Tomb of) Daeng Kuning

Salam. Baru ini saya telah membuat lagi perjalanan ke Perak lalu ada sedikit perkongsian.

Peace be upon. Recently I have made another trip to Perak and thus there is a bit to be shared.Perjalanan dimulakan apabila bergerak ke Shah Alam pagi Sabtu 9 Disember 2023 untuk satu urusan. Petang itu masuk Perak melalui laluan Pantai Barat sebelum bermalam di Taiping. Esoknya pagi Ahad 10 Disember singgah di makam ini.
The trip was started by moving to Shah Alam Saturday morning 9th December 2023 for a business. That afternoon entered Perak via the West Coast route before spending the night in Taiping. The following day Sunday morning 10th December stopped by at this tomb.Ia adalah makam seorang kerabat diraja Bugis yang dikenali sebagai Daeng Kuning.
It is the tomb of a Bugis royalty known as Daeng Kuning.
Beliau dikatakan datang ke Taiping sekitar tahun 1813 Masihi.
He is said to have came to Taiping around the year 1813 Masihi.


Daripada beliau turun pengasas Silat Gayong, Dato' Meor Abdul Rahman.

From him was descended founder of Silat Gayong (a form of Malay martial arts), Dato' Meor Abdul Rahman.