-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Friday, January 08, 2010

Makam diraja (Royal tomb complex of) Johor, Jalan Mahmoodiah, Johor Bahru

Di Jalan Mahmoodiah tidak jauh dari Masjid Abu Bakar terdapat sebuah tanah perkuburan yang luas...

At Jalan (street of) Mahmoodiah not far from the mosque of Abu Bakar there exist a wide burial ground...
Satu bahagiannya dihadkan untuk kerabat diraja Johor...

One part of it is reserved for the royal family of Johor...


Para kerabat utama termasuk Sultan-sultan Johor disemadikan di dalam bangunan ini...

The main kith and kins including Sultans of Johor are laid to rest in this building...Sultan-sultan Johor ini adalah dari Dinasti Temenggung yang mula menaiki takhta penghujung abad ke 19 Masihi...


These Sultans of Johor are from the Temenggung (a major palace official) Dynasty who ascended the throne at the end of the 19th century AD...


Untuk pengetahuan Johor sebelum itu diperintah oleh Sultan-sultan dari Dinasti Bendahara...

For information Johor before that was ruled by Sultans from the Bendahara (the most senior palace official) Dynasty...

Sebelum tahun 1700 pula Johor diperintah oleh Sultan-sultan yang berketurunan Raja Melaka...

In turn, before the year 1700 Johor was ruled by Sultans descended from the kings of Melaka...

Namun saya lebih tertarik pada satu makam di luar bangunan utama...

Still I was more attracted to a tomb outside the main building...Inilah makam Sultan Ismail Muabiddin Shah, Sultan yang memerintah Perak sejurus sebelum Perjanjian Pangkor 1874 berkuatkuasa.

This is the tomb of Sultan Ismail Muabiddin Shah, the Sultan who ruled Perak just before the Pangkor Treaty of 1874 was enforced.


Masjid (Mosque of Abu Bakar), Johor Bahru...

Dari Pontian kita beralih ke Johor Bahru. Mari! :]
From Pontian we move on to Johor Bahru. Come! :]Dari tepian Selat Tebrau mendekati pusat bandaraya Johor Bahru boleh kelihatan masjid ini...

From the side of the Straits of Tebrau approaching Johor Bahru city centre could be seen this mosque...


Selamat datang ke Masjid Abu Bakar, masjid utama negeri Johor.
Welcome to the mosque of Abu Bakar, the main mosque of the state of Johor.Mari kita lihat ke dalam...
Let us go inside...


Seperti di mana-mana masjid, pengunjung terutama wanita mesti menutup aurat...
Like at any mosque, visitors especially women must cover their body parts...Serambi kiri masjid...
The mosque's left verandah...
Dewan utama solat kelihatan serupa dengan apa yang terdapat di Masjid Jamek Muar (lihat artikel Masjid Jamek (main mosque) of Muar... ). Dewan utama Masjid Muhammadi di Kota Bahru, Kelantan (lihat Masjid (mosque of) Muhammadi, Kota Bahru, Kelantan... ) juga hampir serupa.
The main praying hall looks similar to the ones available at the main mosque of Muar (look at the article Masjid Jamek (main mosque) of Muar... ). The main hall of the Muhammadi mosque in Kota Bahru, Kelantan (look at Masjid (mosque of) Muhammadi, Kota Bahru, Kelantan... ) also looks almost the same.

Tetapi tidak seperti di 2 masjid itu, mimbar di Masjid Abu Bakar dibuat daripada besi.
But unlike at the 2 mosque, the pulpit at the mosque of Abu Bakar is built from steel.


Ini ialah ruang solat wanita yang terletak di belakang atas...
This is the women's praying section which is located at the upper rear...Bahagian luar ruang solat wanita...

The outer parts of the women's praying section...Sekarang baru kita melihat masjid daripada laman utama...
Now only we have a look at the mosque from the main lawn...


Di sini terletak papan-maklumat tentang masjid...
Here is put the information board on the mosque...
Wednesday, January 06, 2010

Masjid (Mosque of ) Teluk Kerang

Bersambung daripada artikel Muzium Bugis (Bugis Museum), Teluk Kerang.
Continued from the artikel Muzium Bugis (Bugis Museum), Teluk Kerang.Betul-betul bersebelahan muzium terdapat Masjid Teluk Kerang...

Right next to the museum lies the mosque of Teluk Kerang...


Satu perkara yang menarik ialah bumbung-bumbung masjid yang berbentuk payung...

An interesting feature are roofs of the mosque which are shaped like umbrellas...

Namun ciri ini tidak akan bertahan lama nampaknya. Kenapa? Biar kita masuk dahulu...
Still this feature would not last long it seems. Why? Let us go inside first...


Ruang solat belakang...
The rear section for prayers...Pintu masuk ke dewan utama solat sedang berkunci semasa saya sampai. Maka cukuplah kita lihat dari luar...
The entrance to the main praying hall was locked when I arrived. Thus it is enough that we just view it from outside...
Pada dinding masjid ada kelihatan pelan untuk binaan masjid baru. Nampaknya seperti masjid separuh kayu di Sungai Durian (lihat artikel Masjid (Mosque of) Sungai Durian, Serkat, Pontian), Masjid Teluk Kerang juga akan berubah rupa tidak lama lagi. Sekian.
On the walls of the mosque could be seen the plan for a new mosque building. It seems that just like the part-wooden mosque at Sungai Durian (look at the article Masjid (Mosque of) Sungai Durian, Serkat, Pontian), the mosque of Teluk Kerang would also change face soon. That's all.

Muzium Bugis (Bugis Museum), Teluk Kerang

Tidak jauh dari Kukup, iaitu di Teluk Kerang, terdapat muzium ringkas ini...
Not far from Kukup, that is at Teluk Kerang, there lies this simple museum...


Ia adalah sebuah museum persendirian yang didirikan oleh seorang warga tempatan...
It is a private museum built by a local...

Kebanyakan barangan yang terpampang merupakan dokumen dan gambar-gambar lama...
Most of the goods displayed are documents and old pictures...


Terdapat juga barangan hiasan rumah dan sebagainya, semuanya berkaitan Bugis...
There are also house decorations and such, all related to Bugis (an ethnic Malay group from the island of Sulawesi in Indonesia)...


Muzium ini terbuka kepada semua pada siang hari. Elok juga bertandang untuk mengisi masa dan belajar sedikit sejarah...
This museum is opened to all during daytime. It's good to pay a visit to fill time and study a bit of history...


Masjid (Mosque of) Sungai Durian, Serkat, Pontian

Sekarang mari kita ke daerah Pontian, Johor...
Now let us go to the district of Pontian, Johor...


Ini adalah masjid yang terdapat di Sungai Durian, Serkat, selatan Pontian...

This is a mosque available at Sungai Durian, Serkat, south Pontian...

Kombinasi bangunan kayu dan batu membuat saya ingin melihat lebih dekat...
The combination of wood and concrete made me want to have a closer look...Saya diberitahu bahagian kayunya akan dirobohkan tidak lama lagi untuk digantikan dengan batu...
I was told that the wooden section would be demolished soon to be replaced with concrete...


Maka elok juga direkodkan gambar masjid ini. Mari kita lihat ke dalam pula...
Thus it is good to record pictures of this mosque. Let us have a look inside in turn...Ruang salat...
The prayer hall...
Mimbar. Cukuplah ini untuk membentuk artikel ke 303 di blogspot ini...
The pulpit. These should be enough to form the 303th article in this blogspot...