-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Saturday, March 30, 2019

Masjid (Mosque of Al-A'la), Kampung Benua Batu 6, Alor SetarPerjalanan diteruskan menghala ke Alor Setar. Terlihat masjid bernama Masjid Al-A'la di Kampung Benua Batu 6 kami pun singgah.
The journey was continued heading for Alor Setar. Saw this mosque named Masjid (mosque of) Al-A'la di Kampung Benua Batu 6 we then stopped by.

Seni binanya menarik perhatian...
Its architecture catches attention...

Lihat ke dalam...
Looking inside...


Hujung selatan (Southern end of) Terusan Wan Mat SamanSelepas Kepala Batas kami ke Sidam Kiri di Kedah kemudian masuk ke Sungai Petani. Terus ke Gurun menghampiri Guar Chempedak kelihatan batu ini.
After Kepala Batas we went to Sidam Kiri in Kedah then entered Sungai Petani. On to Gurun approaching Guar Chempedak could be seen this stone.


Ia menandakan bahagian selatan Terusan Wan Mat Saman yang dibina tahun 1885 hingga 1896 oleh Perdana Menteri Kedai ketika itu Wan Mat Saman.
It marks the southern end of Terusan (canal of) Wan Mat Saman which was built in the year 1885 till 1896 by the Prime Minister of Kedah then, Wan Mat Saman.Terusan ini dibina dari Alor Setar di utara hingga 36 km sampai ke Gurun.
This canal was built from Alor Setar in the north for 36 km reaching Gurun.


Dahulu ia amat penting untuk pengairan padi. Ia mengalirkan air Sungai Kedah dari Alor Setar.
Before it was very important to irrigate rice fields. It flowed water of the Kedah river from Alor Setar.Sekarang ia kelihatan seperti parit biasa sepanjang jalan...
Now it looks like a common drain along the road...


Muzium BM (BM Museum), Bukit Mertajam

Salam. Masuk hari ke-2 perjalanan di utara baru ini....
Peace be upon you. Entering 2nd day of the recent northern trip...


Tengah hari Ahad 24 Mac 2019. Ketika hendak bergerak meninggalkan Bukit Mertajam menghala ke Kepala Batas kami terlihat kompleks bangunan kayu ini.
Sunday at noon 24th March 2019. While about to leave Bukit Mertajam heading for Kepala Bata we caught sight of this wooden building complex.


Ia disebut sebagai BM Museum (Muzium BM). Ini harus singkatan bagi Bukit Mertajam.
It is stated as BM Museum. This must be short form for Bukit Mertajam.


Kami pun melihat lebih dekat...
We then went for a closer look...

Baru kami tahu ia tempat menjual selain memaparkan barangan antik...
Then only we know it is a place for selling apart from exhibiting antique goods...Thursday, March 28, 2019

Tanah perkuburan Islam (Muslim burial ground), Pulau AmanDalam kawasan masjid terdapat tanah perkuburan Islam.
Inside the mosque compound there lies a Muslim burial ground.

Berdasarkan umur masjid tanah perkuburan ini juga sudah berusia paling kurang 200 tahun.
Based on the age of the mosque this burial ground must also be at least 200 years old.
Masjid (Mosque of) Ar-Rahman, Pulau AmanIni pula adalah masjid di Pulau Aman.
This in turn is the mosque at Pulau Aman.


Diberi nama Masjid Ar-Rahman ia mula berdiri tahun 1817.
Named as Masjid (Mosque of) Ar-Rahman it was first erected in the year 1817.Telaga Mas (Golden Well), Pulau Aman

Salam buat semua. Pada Sabtu 23 Mac hingga Selasa 26 haribulan saya dan keluarga berada dalam satu perjalanan di utara melawat beberapa tempat. Sampai masa untuk berkongsi beberapa cerita...
Peace be upon you all. On Saturday 23rd March till Tuesday 26th me and family was on a trip in the north visiting a number of places. Time to share some stories....


Salah satu tempat dilawati adalah Pulau Aman, sebuah pulau kecil 2 km ke barat tanah besar Pulau Pinang.
Among the places visited is Pulau (island of) Aman, a small island 2 km to the west of mainland Pulau Pinang.


Di satu bahagian pulau ada satu telaga yang dikenali sebagai Telaga Mas.
At one side of the island lies a well known as Telaga Mas (Golden Well).


Menurut ceritanya pada tahun 1789 seorang penduduk telah menemui mata air di tepi pantai lalu menggali lubang untuk dijadikan sebuah telaga.
According to the stories in the year 1789 an inhabitant found a water source besides a beach and dug a hole to turn it into a well.


Semasa menggali terjumpa satu objek seperti tempayan emas. Dia pun berlari untuk memberitahu orang kampung tentang penemuan itu.
While digging he found an object which looks like a pot of gold. He then ran to tell the village people of his find.


Bila kembali ke lokasi tempayan emas tidak dapat ditemui. Lubang terus digali lalu jadilah telaga seperti sekarang...
Upon returning to the location the pot of gold could not be found. But the hole was continued to be dug making the well as at present...