-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Tuesday, October 11, 2011

Masjid (Mosque of Ar-Rasyidin), Alor Gajah

Bersambung dari Masjid jamek (Main mosque of) Alor Gajah, Melaka.
Continued from Masjid jamek (Main mosque of) Alor Gajah, Melaka.Di sebelah masjid jamek Alor Gajah terletak pula Masjid Ar-Rasyidin.
Besides the main mosque of Alor Gajah in turn is situated Masjid (mosque of) Ar-Rasyidin.


Jauh lebih besar dan moden ia nampaknya adalah masjid daerah.
Far more bigger and modern looks like it is the district mosque.Masjid ini tiada menara azan. Tarikan terus tertumpu pada bumbungnya yang berlapis.
The mosque has not minaret. Attraction is immediately concentrated at its layered roof.Lihat ke dalam.
Looking inside.


Dewan solat.
Praying hall.Bahagian bawah bumbung tengah.
Section under the middle roof.Mihrab.
Front-most section.
Masjid jamek (Main mosque of) Alor Gajah, Melaka

Bersambung dari Masjid (Mosque of) Al-Ghaffar, Jasin.
Continued from Masjid (Mosque of) Al-Ghaffar, Jasin.Tidak lama kemudian kami sampai ke Alor Gajah lalu singgah di masjid jameknya.
Not long afterwards we arrived at Alor Gajah and thus visited its main mosque.Masjid ini agak comel dan menarik.
This mosque is rather cute and attractive.

Lihat menara azannya.
Look at its minaret.Lihat juga kubah-kubah.
Look also at the domes.Sekarang biar kita masuk melalui pintu sisi belakang.
Now let us enter by the side rear entrance.Nampaknya bahagian belakang masjid merupakan tambahan yang dirasmikan 1984.
Looks like the rear section of the mosque is an addition which was officiated 1984.Dewan solat pula adalah sebahagian bangunan asal yang lebih tua.
The praying hall in turn is part of the original building which is older.Mihrab.
Front-most section.Masjid (Mosque of) Al-Ghaffar, Jasin

Keluar sedikit dari bandar Jasin menghala ke bandaraya Melaka kelihatan masjid besar yang dipanggil Masjid Al-Ghaffar.
Going out a bit from the town of Jasin heading towards the city of Melaka could be seen a large mosque called Masjid Al-Ghaffar.


Kalau tak salah ia adalah masjid daerah Jasin.
If not mistaken it is the district mosque of Jasin.


Menara azan masjid.
The mosque's minaret.Bumbung tengah.
Centre roof.Masjid ini terasa seperti kuat dipengaruhi senibina Cina. Ini mengingatkan pada 'Masjid Beijing' di Rantau Panjang, Kelantan. Lihat artikel Masjid Beijing (The Beijing Mosque) yang dibuat 5 bulan lalu.
The mosque feels like it is strongly influenced by Chinese architecture. This reminds one of the 'Beijing mosque' in Rantau Panjang, Kelantan. Look at the article Masjid Beijing (The Beijing Mosque) made 5 months ago.


Masuk ke dalam.
Going inside.
Masjid ini dibina tahun 2007.
This mosque was built in the year 2007.Dewan solat.
Praying hall.Bahagian bawah bumbung tengah.
Section under the middle roof.Mihrab.
Front-most section.

Masjid (Mosque of) Ubaidullah, Jasin

Bersambung dari Masjid (Mosque of) Simpang Kerayong, Jasin.
Continued Masjid (Mosque of) Simpang Kerayong, Jasin.


Berdekatan pusat bandar Jasin terdapat Masjid Ubaidullah.
Besides the town centre of Jasin there exist Masjid (mosque of) Ubaidullah.Masjidnya kelihatan biasa namun ia tetap masjid utama bandar.
The mosque looks common but it is still the town's main mosque.Mari lihat ke dalam.
Let us look inside.Dewan solat.
Praying hall.Mihrab.
Front-most section.
Masjid (Mosque of) Simpang Kerayong, Jasin

Lebih hampir ke Jasin iaitu di Kampung Simpang Kerayong terlihat pula masjid ini.
Closer to Jasin that is at Kampung (village of) Simpang Kerayong could be seen this mosque in turn.


Saya tertarik dengan bentuk bumbungnya.
I was attracted by the shape of its roof.

Mari masuk ke dalam.
Let us go inside.


Dewan solat.
Praying hall.


Bahagian bawah bumbung tengah.
Section under the middle roof.Mihrab.
Front-most section.Masjid (Mosque of) Kampung Terentang, Jasin

Bersambung dari Masjid jamek (Main mosque of) Tangkak.
Continued from Masjid jamek (Main mosque of) Tangkak.


Dari Tangkak kami menghala ke Jasin, Melaka lalu terlihat masjid di Kampung Terentang.
From Tangkak we headed to Jasin, Melaka and saw the mosque of Kampung Terentang.


Bentuk yang agak unik membuat saya berhenti untuk melihat lebih dekat.
A rather unique shape made me stop to have a closer look.

Dewan solat.
Praying hall.


Bahagian bawah kubah.
Section under the roof.Mihrab.
Front-most section.