-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Friday, April 15, 2011

Masjid (Mosque of) Tengku Muhammad Faiz Petra, Gua Musang

Assalamualaikum semua. Satu siri baru tentang perjalanan ke Pantai Timur penghujung 2010 sedangkan dimulakan untuk blogspot SENI LAMA MELAYU (MALAY OLDEN ART). Maka sejumlah artikel berkaitan akan mula dipersembahkan di blogspot ini. Mari... :]

Peace be upon you all. A new series on a trip to the East Coast end of 2010 is being started in the blogspot SENI LAMA MELAYU (MALAY OLDEN ART). Thus a number of related articles would be presented in this blogspot. Come... :]Sabtu 25 Disember 2010, hari Krismas. Setelah beberapa jam memandu dari rumah di Bandar Tasik Puteri ke Ipoh kemudian mengambil jalan dari Simpang Pulai naik ke Cameron Highlands, kami anak-beranak pun sampai ke Gua Musang lalu singgah di masjid utamanya.

Saturday 25th December 2010, Christmas day. After a number of hours driving from the house at Bandar Tasik Puteri to Ipoh then taking the road from Simpang Pulai up to Cameron Highlands, we as a family soon arrived in Gua Musang and stopped at its main mosque.Selamat datang ke Masjid Tengku Muhammad Faiz Petra.

Welcome to the mosque of Tengku Muhammad Faiz Petra.Kubah-kubahnya kelihatan agak menarik.

Its domes look rather interesting.


Mari lihat lebih dekat.

Come let us have a closer look.

Ada kawasan terbuka sebelum masuk ke dewan utama.

There is an open area before entering the main hall.Masuk ke dewan.

Entering the hall.


Dewan utama solat.

Main praying hall.

Bahagian bawah kubah utama.

Area under the main dome.Mihrab. Untuk makluman ini adalah artikel ke 575 di blogspot ini.

Front-most section. For information this is the 575th article in this blogspot.


Tuesday, April 12, 2011

Makam (Tomb of) Harun Al-Rasyid, Kuala Lumpur

Dari Hulu Langat saya pergi ke bandar raya Kuala Lumpur melalui jalan bukit ke Ampang. Bersambung dari Masjid (Mosque of) Sultan Hisamuddin, Batu 14, Hulu Langat .

From Hulu Langat I went to the city of Kuala Lumpur via the hill road to Ampang. Continued from Masjid (Mosque of) Sultan Hisamuddin, Batu 14, Hulu Langat .

Di satu bahagian berdekatan pusat bandar raya kelihatan bangunan makam ini.
At one part close to the centre could be seen this tomb building.Papantanda yang ada menyebutnya sebagai makam Datuk Harun Rasyid (saya suka ejaan Rasyid berbanding Rashid) dan isterinya Zubaidah.
The signboard available says it is the tomb of Datuk Harun Rasyid (I prefer the spelling Rasyid compared to Rashid) and his wife Zubaidah.

Mari lihat ke dalam.
Come let us have a look inside.
Saya terus tertarik dengan batu nesan yang ada.
I was immediately attracted by the tombstones available.


Yang ini cukup jelas jenis buatannya walaupun sudah dicat putih. Ia termasuk jenis yang dipanggil batu nesan Aceh. Untuk makluman inilah kali pertama saya terlihat batu nesan sebegini di Kuala Lumpur. Mengikut satu kajian ia adalah jenis buatan tahun 1700-1800 masihi. Mungkin makam ini telah wujud terlebih dahulu sebelum diletakkan batu nesan ini. Yang pasti ia telah berada di sini sebelum sejarah rasmi Kuala Lumpur bermula 1880an.
The made of this one is very clear although it has been painted white. It is of the type which is called Aceh tombstones. For information this is the first time I saw such a tombstone in Kuala Lumpur. According to one study it is a type of product of the years 1700-1800 AD. Maybe this tomb has existed earlier before this tombstone was put up. What is sure it has been here before the official history of Kuala Lumpur started 1880s.


Masjid (Mosque of) Sultan Hisamuddin, Batu 14, Hulu Langat

Bersambung dari Masjid (Mosque of) Kampung Jawa, Hulu Langat.

Continued from Masjid (Mosque of) Kampung Jawa, Hulu Langat.Ini pula adalah Masjid Sultan Hisamuddin di pekan Batu 14, Hulu Langat.

This in turn is the Sultan Hisamuddin mosque at the small town of Batu 14 (literarilly the 14th mile), Hulu Langat.Menaranya kelihatan seperti menara trafik di lapangan kapal terbang.

Its tower looks like the traffic tower of an airport.
Mari lihat lebih dekat.

Come let's have a closer look.

Dewan utama solat.

Main praying hall.Mihrab.

Front-most section.Mimbar.

The pulpit.Masjid (Mosque of) Kampung Jawa, Hulu Langat

Bersambung dari Masjid (Mosque of) Raja Muda Musa, Semenyih.

Continued from Masjid (Mosque of) Raja Muda Musa, Semenyih.


Seterusnya saya singgah di Masjid Kampung Jawa, Hulu Langat.

Next I stopped by at the mosque of Kampung Jawa, Hulu Langat.
Dewan solat.

Praying hall.


Mihrab.

Front-most section.


Masjid (Mosque of) Raja Muda Musa, Semenyih

Hujung minggu baru ini pula saya ada melawat Masjid Raja Muda Musa di Semenyih, Selangor.


This weekend in turn I visited the mosque of Raja Muda Musa in Semenyih, Selangor.


Walaupun sudah lalu di hadapan entah berapa puluh kali, mungkin lebih seratus kali, saya tidak ingat jika pernah masuk ke dalamnya sebelum ini.

Although I have passed by in front of it tens of times, maybe more than hundred times, I can't remember if I have ever entered inside it before this.

Mari lihat ke dalam.

Let us have a look inside.
Dewan solat.

Praying hall.


Mihrab.

Front-most section.