-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Wednesday, March 14, 2012

Masjid (mosque of) Bandar Muadzam


Bandar seterusnya disinggahi adalah Bandar Muadzam Shah. Terus ke masjidnya...
The town visited next is Bandar (town of) Muadzam Shah. Straight to its mosque...

Dewan solat.
Praying hall.


Bahagian bawah tengah bumbung.
Section under the centre of the roof.


Mihrab.
Front-most section.Balai raya (Community hall of) Kampung Deraman, Rompin
Utara dari Rompin saya terlihat bangunan menarik ini.

North from Rompin I saw this interesting building.Letaknya di Kampung Deraman.
Its location is at Kampung (mosque of) Deraman.Saya diberitahu ia sebuah balai raya lama.
I was told it is an old community hall.
Masjid (Mosque of) Tengku Mahkota Abdullah, RompinSampai di Rompin kami singgah di Masjid Tengku Mahkota Abdullah.
Upon reaching Rompin we stopped by at Masjid (mosque of) Tengku Mahkota Abdullah.
Masuk ke dalam.
Going inside


Dewan solat.
Praying hall.Mihrab.
Front-most section.Tuesday, March 13, 2012

Masjid jamek (Main mosque of) EndauSeterusnya kami ke Endau lalu singgah di masjid jameknya.
Next we went to Endau and stopped by at its main mosque.

Masuk ke dalam.
Going inside.


Dewan solat.
Praying hall.Bahagian bawah kubah.
Section under the roof.


Mihrab.
Front-most section.Sebuah surau berdekatan Endau (A small praying hall near Endau)Dari Mersing kami menghala ke Endau lalu terlihat bangunan ini.
From Mersing we headed to Endau and saw this building.


Ia kelihatan seperti sebuah masjid yang indah.
It looks like a very beautiful mosque.Namun ia sebenarnya surau bagi satu kawasan rehat.
Still it is actually a surau (small praying hall) for a rest area.


Dewan solat.
Praying hall.


Bahagian bawah kubah.
Section under the roof.


Mihrab.
Front-most section.Makam (Tomb of) Sharifah ManikTidak jauh ke utara bandar Mersing terdapat makam seorang perempuan bernama Sharifah Manik.
Not far to the north of the town of Mersing there exists the tomb of a woman named Sharifah Manik.


Saya tidak tahu siapakah beliau.
I don't know who she is.Yang pasti Sharifah Manik bukan sembarangan orang. Kalau tidak, kenapa makamnya ada papan tanda besar? Kenapa pula kampung berdekatan dipanggil Kampung Makam?
What is sure Sharif Manik was not an ordinary woman. If not, why do the tomb has a big signboard? In turn why the nearby village is called Kampung (village of) Makam (the tomb)?Masjid jamek (Main mosque of) Mersing

Assalamualaikum. Sambung balik cerita perjalanan selatan Disember 10-18.
Peace be upon you all. Continuing again the stories of the southern trip December 10-18.


Ahad Disember 18 kami singgah di masjid jamek Mersing.
Sunday December 18th we stopped by at the main mosque of Mersing.


Dahulu saya pernah membuat artikel tentangnya bertajuk Pemandangan di Masjid Jamek Mersing (views at the main mosque of Mersing).... Tetapi saya terlupa menunjukkan keadaan di dalam masjid.
A time ago I have made an article called Pemandangan di Masjid Jamek Mersing (views at the main mosque of Mersing).... But I forgot to show the condition inside the mosque.Dewan solat.
Praying hall.


Bahagian bawah kubah.
Section under the roof.


Mihrab.
Front-most section.