-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Tuesday, September 25, 2007

Sedikit gambar sekitar Bukit Chandan... A few pictures around Bukit Chandan

Dan untuk menamatkan sesi postings kali ini, biar dipaparkan beberapa gambar di Bukit Chandan, Kuala Kangsar, Perak. Sila!
And to close the current session of postings, let's potray some pictures at Bukit (hill of) Chandan, Kuala Kangsar, Perak. Sila!

Ini adalah Masjid Ubudiyah, masjid utama yang dibina sejurus selepas bandar diraja Kuala Kangsar dibuka lebih 100 tahun lalu...

This the Masjid (mosque of) Ubudiyah, the main mosque built right after the royal town of Kuala Kangsar was opened more than 100 years ago...


Ini adalah istana lama yang telah dijadikan sebuah muzium...

This is an old palace which has been turned into a museum...


Perhatikan senibinanya yang halus. Istana ini adalah satu binaan tersendiri di Malaysia, mungkin juga di dunia!
Look at the intricate architecture. This palace is one of a kind in Malaysia, maybe even in the world!

Perhatikan lagi... Satu binaan sebegini indah. Percaya atau tidak, ia dibina tanpa menggunakan walau sebatang paku!

Look again... Such a beautiful building. Believe it or not, it was built without using even a single nail!


Satu pandangan akhir sebelum meninggalkan istana...

One last look before leaving the palace...

Berehat sebentar di rumah seorang kenalan di Bukit Chandan lalu bercerita tentang kerabat diraja Perak...

Rest a while at an acquaintance place in Bukit Chandan and talked about the Perak royalty...


Sebuah rumah tinggal lama di sebelah Masjid Ubudiyah... Mungkin ia ada menyimpan cerita-cerita lama kerabat diraja Perak yang digelapkan? Sekian!

Oh... Posting ini adalah artikel yang ke 66 di blogspot ini. Kebetulan, 2 hari lepas saya telah membuat posting ke 181 untuk blogspot CATATAN SI MERAH SILU dan 121 untuk BERPETUALANG KE ACEH, maka saya akan berehat daripada bercerita buat beberapa hari ya. Selamat!

An old abandoned house beside Masjid Ubudiyah... Maybe it holds some old stories regarding Perak royalty which has been blacked-out? So long!

Oh... This posting is the 66th article in this blogspot. It happens that 2 days ago I've made the 181th posting for the blogspot CATATAN SI MERAH SILU and 121th for BERPETUALANG KE ACEH, so I will rest a few days from making any stories ya. Take care!

1 comment:

NOR YATI said...

A'salam,

Istana D.Y.T.M. Raja Muda Perak, Teluk Intan , Perak.

Saya amat tertarik dengan sejarah melayu di teluk intan perak.
Ini kerana apa yang tinggal pada saya hanyalah salinan dari kad jemputan berwarna kuning diraja kepada arwah atok saya. Ketika masa saya kecil arwah atok ada bercerita tentang saudara mara di negeri perak. Pernah juga saudara dari negeri Perak menziarahi arwah atok (Syed Sohor)di Raub, Pahang. Kini generasi yang ada tidak kenal saudara mara sendiri. Satu-satunya yang tinggal kenangan adalah salinan kad jemputan tersebut iaitu Majlis Jamuan Teh Perkahwinan Diraja iaitu Yang Mulia Raja Saidatul Shida Binti Raja Ahmed Siffudin (Puteri D.Y.T.M. Raja Muda Perak) dengan Yang Mulia Raja Amiruddin B. Raja Firdaus di Istana D.Y.T.M. Raja Muda Perak, Teluk Intan, Perak. Pada Hari Ahad 9hb Disember 1984, jam 3.00 petang. Di bahagian bawah kad ada tertera sila jawab kepada Pengerusi Perkahwinan Diraja, Pejabat Orang Besar Jajahan, Teluk Intan sebelum 30.11.1984 Tel :621054.

Sesungguhnya sehingga kini saya tidak kenal saudara mara di negeri Perak.