-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Tuesday, January 29, 2019

Muzium Nasional (National Museum of) Bangkok

Bersambung daripada Wat Arun Ratchawararam, Bangkok.

Ia adalah Muzium Nasional Bangkok
It is the National Museum of Bangkok.
Di dalamnya terdapat artifak-artifak daripada kerajaan-kerajaan awal yang pernah wujud di Thailand. Atau memiliki wilayah dalam sempadan moden Thailand.
Inside it are artifacts from early kingdoms which have existed in Thailand. Or having provinces within the modern borders of Thailand.

Ada juga pameran daripada zaman pra-sejarah...
There are also exhibits from pre-historic period...

Ini diikuti pameran daripada zaman budaya Dravati abad ke-6 hingga ke-11 Masihi...
This is followed by exhibits from period of the Dravati culture in the 6th to 11th century AD...

Zaman kerajaan Srivijaya.  Di sini ia diletakkan sebagai wujud  abad ke-8 hingga ke-13 Masihi...
Period of the Srivijaya kingdom. Here it is put as having existed in the 8th to 13th century AD...

Zaman Lopburi abad ke-7 hingga ke-13 Masihi. Ini merujuk kepada zaman di mana seni lama Khmer (Cambodia purba) begitu berpengaruh.
Period of Lopburi in the 7th to 13th century AD. This refers to the period when the old Khmer (ancient Cambodia) arts were so influential.

Zaman kerajaan Lanna.abad ke-14 hingga ke-19 Masihi...
Period of the Lanna kingdom 14th to 19th century AD...

Carta ini menunjukkan bagaimana zaman-zaman tersebut wujud dalam satu garis masa lalu ada yang bertindih...
This cart shows how the said periods exist on a time line and so there are those which coincide...
Zaman kerajaan Sukhotai abad ke-14 hingga ke-16 Masihi...
Period of the Sukhotai kingdom 14th to 16th century AD...

Zaman kerajaan Ayuthia (Ayutthaya) 1350-1767 Masihi...
Period of the Ayuthia (Ayutthaya) kingdom 1350-1767 AD...

Akhir sekali zaman Rattanakosin 1782 hingga sekarang.
Lastly period of Rattanakosin 1782 until now.


Ini merujuk kepada Thailand di bawah pemerintahan Dinasti Chakri yang berpusat di Bangkok.
This refers to Thailand under the rule of the Chakri Dynasty which is centred in Bangkok.No comments: