-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Friday, October 30, 2009

Masjid (Mosque of) Kampung Hulu malam hari (at night)!

Walaupun Masjid Kampung Hulu, Melaka merupakan satu di antara 3 gitu masjid tertua yang masih wujud di Malaysia, saya tidak pernah meletakkan satu pun artikel untuk masjid itu dalam blogspot ini. Paling dekat saya sekadar membiarkannya 'berkongsi' dengan tempat-tempat lain seperti yang terpapar dalam artikel Perigi (well of) Hang Tuah, Masjid (mosque of) Duyung serta (and) Kampung Hulu yang dibuat lebih 2 tahun lalu. Maka saya rasa elok dipaparkan sejumlah gambar Masjid Kampung Hulu yang diambil waktu malam pertama Ramadhan baru-baru ini untuk membentuk artikel baru tersendiri ini ya.
Although the mosque of Kampung Hulu, Melaka is one among 3 or so oldest mosques which still exist in Malaysia, I have never put one single article for the mosque in this blogspot. The closest to one is when I made it 'share' with other places as featured in the article Perigi (well of) Hang Tuah, Masjid (mosque of) Duyung serta (and) Kampung Hulu made more than 2 years ago. So I feel it is good to feature a number of pictures of the mosque of Kampung Hulu which were taken on the first night of Ramadhan quite recently to create an article which stands on its own ya.
Saya rasa penerangan tentang masjid tidak perlu dipanjangkan. Cukuplah apa yang terdapat pada artikel Perigi (well of) Hang Tuah, Masjid (mosque of) Duyung serta (and) Kampung Hulu. Selain itu biar gambar-gambar ini sendiri bercerita. Nikmatilah ia...
I feel that there is no need to extend explanations about the mosque. What is available in the article Perigi (well of) Hang Tuah, Masjid (mosque of) Duyung serta (and) Kampung Hulu should be enough. Apart from that the pictures itself are able to tell a story. Enjoy it...

Saya juga ada merakamkan video suasana Subuh pagi 1 Ramadhan di masjid itu. Sila lihat artikel A night walkabout in Melaka... di blogspot BERPETUALANG KE ACEH. Selamat malam! :]
I've also recorded a video of the scene around Subuh or early morning prayers on the said 1st Ramadhan at the mosque. Please look at the article A night walkabout in Melaka... in the blogspot BERPETUALANG KE ACEH. Good night! :]

No comments: