-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Thursday, January 21, 2010

Masjid (Mosque of) Kampung Johor Lama...

Sampailah masanya untuk memecah kesunyian, setelah membuat artikel ke 313 di blogspot ini, Kota Johor Lama (Johor old fort) 8 hari lalu...
Now come the time to break the silence, after making the 313th article at this blogspot, Kota Johor Lama (Johor old fort) 8 days ago...


Lebih kurang 2 km ke utara Kota Johor Lama terletak pula Kampung Johor Lama dan masjidnya...

About 2 km north of the fort of Johor Lama there lies in turn Kampung (village of) Johor Lama and its mosque...


Masjidnya ringkas tetapi terasa begitu bermakna...
The mosque is simple but feels so meaningful...

Sampai sahaja di sini, saya terfikir apakah masjid ini dibina di atas tapak masjid lama ketika Johor Lama pernah menjadi pusat pemerintahan Empayar Johor-Riau 500 tahun lalu?
The minute I arrived here, came to mind a thought was this mosque built upon the site of the old mosque when Johor Lama used to be the centre of rule for the Johor-Riau Empire 500 years ago?


Ini tidak mustahil apabila mengenangkan Kampung Johor Lama memang terletak di atas kawasan Johor Lama yang dahulu. Cuma perubahan zaman sahaja menyaksikan kawasan yang dahulunya menjadi pusat sebuah empayar kini tinggal menjadi kampung kecil sahaja.
This is not impossible when one remembers that Kampung Johor Lama is indeed located on top of the area of Johor Lama of old. It's just change of times which have seen an area which was once the centre of an empire being left to become just a small village now.Sekarang mari kita lihat sekelilingnya...
Now let us have a look around...
Lihat kedudukannya di tepian Sungai Johor yang sangat luas. Dapatkah anda bayangkan kehadiran banyak kapal dagang ketika Johor Lama masih lagi pusat empayar?
Look at its position at the side of the Johor river which is very wide. Can you imagine the presence of many trading ships when Johor Lama was still the empire's centre?

Dewan solat...
The praying hall...


Mimbar.
The pulpit.3 comments:

Anonymous said...

assalamualaikum,

saya adalah penduduk asal kampung johor lama. masjid johor lama yang anda rakamkan di atas sememangnya adalah masjid asal semenjak johor lama wujud. cuma ia telah diubahsuai mengikut peredaran zaman dan keperluan penduduk setempat.

Radzi Sapiee said...

Wassalam. Terimakasih atas maklumat ini. Bolehkah saudara memberi lagi maklumat sokongan? Ini kerana jika benar ia memang masjid asal yang cuma diubah-suai maka ia boleh dikatakan masjid tertua yang masih wujud di Malaysia. Tetapi jika masjid asalnya telah roboh/diruntuhkan atau sebagainya lalu didirikan masjid baru atas tapak maka definisinya sudah jadi lain. Terdapat banyak juga masjid lama yang dibina atas tapak masjid terdahulu tetapi dalam menyatakan sesebuah masjid itu sebagai masjid tertua, definisi yang diguna-pakai adalah masjid tertua yang masih mengekalkan bangunan asal. Kalau bangunan asasnya masih yang dahulu kemudian ditambah atau dan dibesarkan, ia masih termasuk dalam definisi ini. Harap maklum...

Unknown said...

Sila lawat blog Minda Ahad,Benua Islam Siam Dan Kedah Kota Setar Cyber Gate.