-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Thursday, May 13, 2010

Makam (Tomb of) Raja Ahmad

Di kawasan Pulau Besar, Perak tidak jauh dari jalanraya utama terdapat bangunan makam ini...
At the area of Pulau Besar, Perak not far from the main road there lies this tomb building...


Ia milik Raja Ahmad anakanda kepada Sultan ke 19 Perak, Sultan Abdul Malik Mansur Shah. Raja Ahmad pula adalah ayahanda kepada Sultan ke 23, Sultan Jaafar Muazzam Shah. Lihat artikel lama Makam 2 Muazzam (Tombs of the 2 Muazzams). Adinda Sultan Jaafar, Raja Bendahara Alang Iskandar adalah ayahanda kepada Sultan ke 28, Sultan Idris I yang membuka Bukit Chandan.
It belong to Raja Ahmad son to the 19th Sultan of Perak, Sultan Abdul Malik Mansur Shah. Raja Ahmad in turn was father to the 23rd Sultan, Sultan Jaafar Muazzam Sham. Look at the old article Makam 2 Muazzam (Tombs of the 2 Muazzams). Sultan Jaafar's younger brother, Raja Bendahara Alang Iskandar was father to the 28th Sultan, Sultan Idris I who opened up Bukit Chandan.

Sebenarnya ini adalah makam tanda. Ia didirikan untuk menandakan tempat Raja Ahmad ghaib tanpa berita. Untuk pengetahuan Raja Ahmad dikatakan terjatuh di Kuala Sungai Terus belakang makam. Sungai ini mengalir masuk ke Sungai Perak.
Actually this is a memorial tomb. It was built to point the place where Raja Ahmad disappeared without any news. For information Raja Ahmad is said to have fallen down at the mouth of the Terus river behind the tomb. This river flows into the Perak river.


Cerita tentang Raja Ahmad dan makamnya telah disentuh beberapa kali di blogspot saya yang lain. Namun inilah kali pertama saya membuat artikel berkaitan di sini. Lihat artikel-artikel lama Pilihanraya Malaysia yang ke 12 dan makam-makam lama... Bahagian 3... dan Keadaan terbaru makam Raja Ahmad dan sekitarnya.... Bandingkan keadaan makam dulu dan sekarang...
Stories about Raja Ahmad and his tomb have been touched many times at my other blogspots. Still this is the first time I've made a relevant article here. Look at the old articles Pilihanraya Malaysia yang ke 12 dan makam-makam lama... Bahagian 3... and Keadaan terbaru makam Raja Ahmad dan sekitarnya.... . Compare pictures of the tomb before and now...

No comments: