-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Friday, July 02, 2010

Masjid (Mosque of) Zaid bin Haritsah

Dari Thailand kita kembali ke Kuala Lumpur...
From Thailand we return to Kuala Lumpur...


Di satu bahagian Jalan Gombak terdapat masjid ini...

At one part of Jalan Gombak there exist this mosque...


Ia dipanggil Masjid Zaid bin Haritsah.
It is called the mosque of Zaid bin Haritsah.Ia sebuah masjid moden dengan rekabentuk menarik.
It is a modern mosque with interesting design.


Lihat kubahnya yang unik.
Look at its unique dome.Menara juga boleh tahan...
Its tower is also not bad...
Sekarang mari masuk ke dalam.
Now let us go inside.

Perhatikan betul-betul. Bahagian luar tidak selari dengan yang dalam.
Look closely. Its outer section is not in line with the inner one.


Ini disebabkan bahagian luar dibina selari dengan jalanraya sedangkan bahagian dalam senget ke satu sudut yang menghadap kiblat di Ka'abah.
This is because the outer section is built to be in line with the main road while the section inside turns to an angle facing the kiblat (direction for Muslims in prayers) towards the Ka'abah.
Sekarang kita lihat sahaja rekabentuk keseluruhan yang seolah-olah ada unsur bangunan Alhambara di Sepanyol.
Now we just simply look at the overall design which seems to have elements of the Alhambra building in Spain.


Kawasan bawah kubah. Perhatikan ia terletak begitu dekat dengan mihrab, satu ciri yang tidak pernah saya lihat pada masjid lain.
The area under the dome. Take note that it is located so near to the front-most section, a feature I never saw at other mosques.

2 comments:

Anonymous said...

Assalamualaikum. saya mengikuti dan menjadi pembaca setia blog saudara. Sebagai seorang yang dengan sejarah Aceh, saya ingin meminta maklumat mengenai gelaran "nyak" apa beza dengan "teuku nyak". Adakah dua-duanya sama. Saya adalah generasi kelima dari nasab lelaki yang mewarisi gelaran itu. tetapi moyang saya tidak menggunakan gelaran berkenaan dan ia hilang begitu sahaja. dari sebelah nasab perempuan, kami dari keluarga tun-tun dari terengganu...

Radzi Sapiee said...

Wassalam. Saya tak tahu sangat tentang ini. Cuma saya difahamkan gelaran "nyak" adalah penghormatan seperti menambah perkataan Siti kepada nama perempuan, mungkin juga Putera bagi lelaki. Tak sama kalau ada Teuku kerana nama Teuku ini kerabat diraja. Tetapi kerabat diraja bahawan keSultanan Aceh kerana dalam sistemnya ada raja-raja daerah yang dipanggil Ulebalang (bunyi macam sama tetapi jauh beza lebih tinggi tarafnya berbanding hulubalang di tempat kita). Di daerah masing2 merekalah raja namun tunduk di bahawa keSultanan.
Ahli keluarga Ulebalang inilah yang memakai gelaran Teuku. Kalau kerabat diraja keSultanan biasanya memakai gelaran Raja di hadapan (seperti di pakai di Melaka dahulukala juga untuk kerabat diraja Perak) atau Tuanku (biasa dipakai di alam Minangkabau gitu).