-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Friday, April 26, 2013

Makam Saidina Hassan dan sejumlah keluarga Nabi (Tomb of Saidina Hassan and a number of the Prophet's family)

Bersambung dari Masjid (Mosque of) Bilal.
Continued from Masjid (Mosque of) Bilal.


Merujuk pada artikel Tanah perkuburan (Burial ground of) Baqi'. Selepas solat Asar saya lalu di tepi pintu utama masuk ke tanah perkuburan itu lalu mendapati ia dibuka kepada umum. Saya pun masuk mengikut orang ramai.
Referring to the article Tanah perkuburan (Burial ground of) Baqi'. After the Asar (late afternoon) prayer I passed by the main entrance to that burial ground and found it open to the public. So I entered following the crowd.


Ada bahagian tertentu yang ingin dituju. Tetapi orang ramai cuma dibenarkan melihat dari jauh.
There is a certain section I want to aim for. But the crowd is only allowed to look from afar.


Di bahagian yang terlindung oleh tembok separuh bulat itu bersemadi jasad sejumlah manusia yang memiliki pertalian keluarga yang rapat dengan Nabi Muhammad SAW.
At the section protected by a semi-circular wall there lies the remains of a number of people who have close family ties with Prophet Muhammad SAW.


Mereka ialah :-
They are :-

A. Imam Ja'afar As-Sadiq

B. Imam Muhammad Al-Baqir

C. Imam Ali Zainal Abidin

D. Saidina Hassan

E. Saidina Abbas ibnu Abdul Mutallib

F. Fatimah binti Assad.


Bagaimanakah hubungan mereka dengan Nabi? Biar saya mulakan dengan D kerana memang tumpuan utama saya masuk ke Baqi' adalah untuk melawat makam baginda. Saidina Hassan adalah cucu sulung Nabi, melalui perkahwinan sepupu Nabi, Saidina Ali dengan puteri Nabi, Sayiditina Fatimah. Baginda sempat menjadi khalifah Islam yang ke-5. F, iaitu Fatimah binti Assad adalah ibu kepada Saidina Ali. E, Saidina Abbas adalah bapa saudara Nabi. Saidina Hassan memiliki adinda lelaki bernama Saidina Hussein. C, Ali Zainal Abidin adalah anak Saidina Hussein. B, Muhammad Al-Baqir anak C. A, Ja'afar As-Sadiq adalah anakanda B.
How is their relationshiop with the Prophet? Let me start with D as it is my main focus and intention to go to Baqi' to visit his majesty's tomb. Saidina Hassan is the eldest grandchild of the Prophet, through the marriage of the Prophet's cousin, Saidina Ali to the Prophet's daughter, Sayidtina Fatimah. His majesty had time to be the 5th caliph of Islam. F, that is Fatimah binti Assad is mother to Saidina Ali. E, Saidina Abbas is the Prophet's uncle. Saidina Hassan has a younger brother named Saidina Hussein. C, Ali Zainal Abidin is son to Saidina Hussein. B, Muhammad Al-Baqir son to C. A, Ja'afar As-Sadiq is son to B.1 comment:

Anonymous said...

Datanglah melawat ke makam syed muhammad syafii di kampung seronok bayan lepas..beliau merupakan wali allah yang bernasab dari saidina hassan sebelah ayah dan saidina hussien sebelah ibu....insyaallah kamu akan dapat kebenaran yang selama ini telah disembunyikan.