-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Tuesday, January 29, 2019

Masjid (Mosque of) Ton Son, Bangkok

Bersambung daripada Wat Rakhang Kositaram, Bangkok.
Continuing from Wat Rakhang Kositaram, Bangkok.


Sekitar 2 km ke selatan kuil terdapat masjid ini.
Around 2 km to the south of the temple there lies this mosque.


Namanya Masjid Ton Son. Ia didirikan pada pada zaman Raja Narai memerintah kerajaan Ayuthia 1656 hingga 1688.
Its name is Masjid (Mosque of) Ton Son. It was built during the period of King Narai who ruled the Ayuthia kingdom 1656 to 1688.


Ini menjadikannya masjid terawal di Bangkok. Sekurang-kurangnya masjid terawal masih wujud.
This made it the earliest mosque in Bangkok. At the least the earliest mosque in existence.


Namun ia bermula sebagai bangunan kayu. Ketika itu kota Bangkok pun belum wujud.. Ia sekadar satu penempatan di timur Sungai Chao Phraya.
Still it began as a wooden building. At that time the city of Bangkok has not existed yet. It was just a settlement at the east of the Chao Phraya river.  


Ia diubah kepada bangunan batu ketika Raja Rama II memerintah 1809 hingga 1824
It was changed to brick building when King Rama II ruled 1809 to 1824.


Ketika itu kerajaan Ayuthia telah pun runtuh tahun 1767 akibat serangan Burma
At that time the kingdom of Ayuthia has already collapsed in the year 1767 after being attacked by Burma.Seorang panglima kanan Ayuthia bernama Thaksin membentuk kerajaan baru yang berpusat di Thonburi, barat Sungai Chao Phraya, satu kawasan yang meliputi masjid ini.
A right-hand general of Ayuthia named Thaksin formed a new government based in Thonburi, west of Chao Phraya river, an area covering this mosque.


Beliau kemudian dipaksa turun takhta oleh seorang rakannya.
He was then forced to abdicate the throne by a friend of his.


Rakan itu naik memerintah sebagai Raja Rama I (1782–1809).
That friend then ascended the throne as King Rama I (1782–1809).


Beliau membina kota Bangkok di timur Sungai Chao Phraya tahun 1782 lalu mengisytiharkannya sebagai ibukota kerajaan baru.
He built the city of Bangkok in the east  of the Chao Phraya river in the year 1782 and proclaimed as the capital of the new kingdom.


Raja Rama I mengasaskan Dinasti Chakri yang memerintah sehingga hari ini. Ini membawa kepada kewujudan kerajaan Thailand yang dikenali sekarang. Kota Bangkok pula membesar sehingga meliputi barat Sungai Chao Phraya termasuk masjid ini.
Raja Rama I  founded the Chakri Dynasty which ruled to this day. This led to existence of the kingdom of Thailand as it is known currently. The city of Bangkok in turned grew until it covered the west of Chao Phraya river including this mosque.


No comments: