-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Monday, June 07, 2010

Masjid jamek (Main mosque of) Kuala Lumpur

Assalamualaikum. Setelah beberapa lama baru saya tergerak untuk memaparkan Masjid jamek Kuala Lumpur. Mari.

Peace be upon you all. After quite a long while only am I moved to feature the main mosque of Kuala Lumpur. Come.
Masjid ini terletak di pertemuan Sungai Gombak dengan Sungai Klang, tempat yang menimbulkan nama Kuala Lumpur...

This mosque is situated at the meeting of the river Gombak and river Klang, the place that gave rise to the name Kuala Lumpur (literally the muddy river estuary)...

Maka ia terletak di pusat asal Kuala Lumpur!

Thus it is situated at the original centre of Kuala Lumpur!Tempat wudhuk.

Place for taking abolution.

Pemandangan dari tempat wudhuk.


View from the abolution place.

Maklumat di halaman menyebut ia dibina tahun 1909.

The information at the courtyard says it was built in the year 1909.


Serambi kanan masjid adalah satu tempat kegemaran warga Kuala Lumpur berehat.

The right verandah of the mosque is a favourite place for people of Kuala Lumpur to take a rest.Menara masjid...

The mosque's tower...
Bahagian antara serambi kanan dengan bangunan utama.

Section between the right verandah and main building.


Sekarang mari kita lihat bangunan utama.

Now let us have a look at the main building.Pintu masuk luar.

The outer entrance.


Serambi belakang.

Rear verandah.

Pintu masuk utama.

The main entrance.

Di kanan terdapat maklumat menyebut masjid ini mula dibina 1908. Hmm...

On the right there is information saying this mosque was built starting 1908. Hmm...


Dewan utama solat.

Main praying hall.Bahagian bawah kubah...
The section under the dome...

Dewan utama dari satu tepi.
The main hall from one side.


Mihrab. Untuk makluman ini adalah artikel ke 360 di sini. Ia seolah membawa kembali keadaan 360 darjah ke waktu dan tujuan blogspot ini dimulakan. Lihat artikel pertama Mukadimah (Introduction).
The front-most part. For information this is the 360th article here. It is as if it is bringing things 360 degrees back to the time and reason this blogspot was started. Look at the first article Mukadimah (Introduction).

1 comment:

Unknown said...

Tapak masjid Jamek, Kuala Lumpur asalnya kepunyaan Nakhoda Yusof juga di kenali sebagai
Hj Mohd Yusof bin Abu Bakar, telah menjual tanah tersebut kepada British dan di bina masjid pada
tahun 1908.
Batu asas di sempurnakan pembukaan pada 23hb disember 1909.